KEM 2021

Program

KEM 2021 Program

torsdag 7 oktober

09:00-09:15 Välkommen till KEM 2021
Emma Nordwall - Moderator
09:15-09:45 Ammoniakolycka på E6 Ängelholm
Mattias Johansson, Leif Hylander - Konsult farliga ämnen
09:45-10:25 Sävenäs rangerbangård samverkan räddningstjänsten och trafikverket
Klas Lüppert – Räddningstjänsten Storgöteborg
10:25-10:45 Hur kan Kemiakuten stödja en insats?
Stefan Arvidsson – Giftinformationscentralen/IKEM
10:45-10:55 Paus
10:55-11:25 Kontaminerat släckvatten, effekterna på miljön
Morgan Palmquist- MSB
11:25-11:45 rescEU skapar förutsättningar för stärkt CBRN-beredskap i Sverige och övriga Europa
Roger Gustafsson, Thomas Degeryd - MSB
11:45-12:15 Vad händer vid gränspassage av farliga ämnen?
Ann-Sofie Elghag - Tullverket
12:15- Avslutning
Emma Nordwall - Moderator


Anmäl dig till KEM 2021 nu!

Anmälan

KEM 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/kem2021/slidelogos/zeziola.png
img/kem2021/slidelogos/skyskol21.png
img/kem2021/slidelogos/less.png
img/kem2021/slidelogos/medical_care.png
img/kem2021/slidelogos/InterspiroNew.png