KEM 2021

Program

KEM 2021 Program


Torsdag 22 April

09:00-09:05 Välkommen till KEM 2021
Karsten Erichs - Moderator
09:05-09:30 Utsläpp av biogas från cistern på bussdepå i Örebro
Daniel Langenbach - Nerikes brandkår
09:30-10:00 ”Kemambulansen Perstorp” värdefull kompetens för CBRNE-händelse
Anton Westman - Umeå Universitet
10:00-10:25 Nationell energigasberedskap - var står vi?
Thomas Degeryd - MSB
10:25-10:40 Paus
10:40-11.05 Åtgärdskalendern CBRNE
Andreas Papp - MSB
11.05-11:35 Indikering och exponering av HF-gaser
Erik Egardt - MSB
11:35-11:55 Nytt fluorfritt skum på väg
Leif Hylander - Räddningstjänsten Perstorp
11:55-12:00 Avslutning
Karsten Erichs - Moderator


Anmäl dig till KEM 2021 nu!

Anmälan

KEM 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer