KEM 2021

Föreläsare

KEM 2021 Föreläsare

Thomas Degeryd

MSB

Thomas Degeryd hittar man till vardags på MSB i Karlstad där han bl.a arbetar med Indikering, räddningstjänstens kemenheter och saneringsenheter. Under KEM 2021 Webbinarium kommer Thomas att berätta mer om Nationell energigasberedskap - var står vi?

Läs mer om Thomas

Erik Egardt

MSB

Erik Egardt är brandingenjör och ämneskontakt för frågor om farliga ämnen på enheten för räddningstjänst på MSB. Erik kommer på KEM 2021 Webbinarium att prata om Indikering och exponering av HF-gaser

Läs mer om Erik

Leif Hylander

Räddningstjänsten Perstorp

Leif Hylander är platschef på Räddningstjänsten i Perstorp. Han anses vara en av Sveriges främsta kemexperter inom räddningstjänsten med erfarenhet av flera 100 olyckor med kemikalier och farlig gods i hela landet. Leif Hylander, som också sitter med i programgruppen, kommer på KEM 2021 Webbinarium att berätta mer om Nytt fluorfritt skum som är på väg.

Läs mer om Leif

Andreas Papp

MSB

Andreas Papp är handläggare på enheten för räddningstjänst på MSB där han i första hand arbetar med metod-och teknik samt CBRNE-frågor. Andreas, som även har bakgrund inom kommunal räddningstjänst, kommer på KEM 2021 Webbinarium ge oss senaste nytt om Åtgärdskalendern CBRNE

Läs mer om Andreas

Daniel Langenbach

Nerikes Brandkår

Daniel Langenbach arbetar som enhetschef för enheten för Operativa planering vid Nerikes Brandkår samt utryckande som Regional insatsledare inom Räddningsregion Bergslagen med Örebro län som primärt larmområde. Daniel gör 20 % av sin arbetstid som regional ledningsutvecklare åt MSB och för Räddningsregion Bergslagens räkning sitter han dessutom med som regional representant i MSB:s Metod- och teknikutskott. Daniel kommer på KEM 2021 Webbinarium att berätta och delge sina erfarenheter från Utsläpp av biogas från cistern på bussdepå i Örebro som inträffade i december 2020.

Läs mer om Daniel

Anton Westman

Umeå Universitet

Anton Westman är narkosläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och docent i katastrofmedicin på Umeå universitet. Anton kommer på Kem 2021 att prata om varför ”Kemambulansen Perstorp” är en så värdefull kompetens för CBRNE-händelse.

Läs mer om Anton

KEM 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer